Απόσβεση από την αγορά ενός ηλιακού θερμοσίφωνα

Απόσβεση από την αγορά ενός ηλιακού θερμοσίφωνα

Το κόστος αγοράς ενός ηλιακού θερμοσίφωνα από 120 έως 200 Lit κυμαίνεται μεταξύ 480 και 1.850 ευρώ στο οποίο θα χρειαστεί να προσθέσετε και τα έξοδα εγκατάστασης – περίπου 100-150 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η απόσβεση της εν λόγω αγοράς γίνεται σχετικά σύντομα -σε μία 7ετία το πολύ- ενώ πολύ σημαντική είναι η συμβολή της και στην γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

Το κυριότερο μέρος ενός ηλιακού θερμοσίφωνα είναι οι ηλιακοί συλλέκτες (ή καθρέπτες), που είναι η επιφάνεια συλλογής της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτή αποτελείται από τέσσερα μέρη:

  • Την πλάκα συλλογής της ακτινοβολίας
  • Τους σωλήνες ροής του νερού
  • Την κάλυψη (κρύσταλλο) της πλάκας απορρόφησης και
  • Το θερμικά μονωμένο πλαίσιο πάνω στο οποίο στερεώνονται τα υπόλοιπα εξαρτήματα.

Τα κύρια είδη συλλεκτών είναι τρία. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) δίνει ένα συγκριτικό πίνακα των χαρακτηριστικών του κάθε είδους (οι αποδόσεις που αναφέρονται είναι οι μέγιστες δυνατές):

Είδος Συλλέκτη

Κόστος

Απόδοση (kWh/m²/χρόνο) Τυπική Χρήση
Χωρίς κάλυμμα Χαμηλό

300

θέρμανση πισίνας
Επίπεδος Συλλέκτης Μεσαίο

650 – 700

θέρμανση πισίνας, ζεστό νερό χρήσης, θέρμανση χώρου, ηλιακός κλιματισμός
Συλλέκτες Κενού Υψηλό

850

ηλιακός κλιματισμός, βιομηχανικές εφαρμογές

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ζήτηση ηλιακών θερμοσίφωνων νέας τεχνολογίας, οι λεγόμενοι επιλεκτικοί ηλιακοί συλλέκτες, που ονομάζονται έτσι διότι οι απώλειες θερμότητας που έχουν είναι πολύ χαμηλές. Επιλεκτικό ονομάζουμε ένα είδος επίπεδου ηλιακού συλλέκτη ο οποίος έχει την ικανότητα να απορροφά το 95% της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και να εκπέμπει μόνο ένα 5%. Είναι ο πιο αποδοτικός από τους επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για εφαρμογές ψύξης.

Κοστίζουν ωστόσο μέχρι και 20% πιο ακριβά από τους συμβατικούς και το όφελος για μια οικογένεια ανέρχεται κατά μέσον όρο σε 200 ευρώ τον χρόνο, έναντι 100-150 ευρώ στην περίπτωση των πρώτων.

Τηλ. κέντρο: +30 210 2621742 - 743

Τεχν. τμήμα: +30 210 2322184

Fax: +30 210 2322185 

Κινητό: 698 3949590

Διεύθυνση: Χ Σμύρνης 27, Ζεφύρι,

Email: info@bauer.gr

Web: http://www.bauer.gr

Μέλος ΕΒΗΕ

ηλιακοι θερμοσιφωνες

μποιλερ ηλιακοί συλλέκτες

προσφορες για θερμοσιφωνες